Hovitallin toimintatavat

Tallin toimintatavat ovat tarkoitettu kaikkien turvallisuutta parantamaan ja luomaan hyvää ilmapiiriä. Noudatathan yhteisiä sääntöjä!

Talli avoinna loka-helmikuu klo 9-20, muuna aikana klo 9-21.


TALLIN TOIMINTATAVAT

Toimintatavat on tarkoitettu kaikkien turvallisuutta parantamaan ja luomaan hyvää ilmapiiriä tallille.

Kaikilla on oikeus pyytää ja saada apua tarvittaessa.

Karsinoihin ja tarhoihin meno ilman hevosen omistajan lupaa on kielletty tapaturmien välttämiseksi.

Hevosille ei anneta makupaloja ilman omistajan lupaa, etteivät hevoset sairastu tai opi pahoja tapoja.

Juokseminen ja huutaminen tallissa kielletty, jotta kaikilla on mukava ja rauhallinen ympäristö harrastaa.

Tupakointi sallittu ainoastaan P-päädyssä ulkona roskiksen vieressä, metalliastia tumppeja varten.

Päihteidenkäyttö/päihtyneenä esiintyminen tallialueella ehdottomasti kielletty.

Koirat pidettävä kytkettynä, mikäli ei ole muuta tallinpitäjän kanssa sovittu.

Pesu- ja valjastuspaikat sekä muut tilat jokainen siivoaa aina heti käytön jälkeen. Kaikki käytetyt välineet palautetaan aina takaisin paikoilleen. Mikäli huomaat rikkoutuneita välineitä, ilmoitathan siitä tallinpitäjälle. Tämä siksi, että tavarat löytyvät oikeista paikoista ja kaikilla on siisti ja puhdas ympäristö puuhata.

Hevosen omistajat/tallin käyttäjät vastaavat taukotilan ja varustehuoneiden siisteydestä. Jätteiden kierrättäminen asianmukaisesti kuuluu jokaiselle tallin käyttäjälle. Kysy neuvoa jos olet epävarma.

Läpikulku talliin taukotilan eteisen kautta ulos ei ole sallittua.

Hevosten ruokinta tapahtuu tallinpitäjän toimesta, mikäli ei ole muuta sovittu.

Jokainen on vastuussa järkevästä sähkön ja veden kulutuksesta, jotta hevosen omistajien vuokrakulut pystytään pitämään kohtuullisina ja luonto säästyy.

Kentän siivouksesta ja valojen sammuttamisesta vastaa käyttäjä heti käytön jälkeen, mikäli kentälle ei ole tulossa muita käyttäjiä.

Hevosen valjastus ja hoito, myös ruokkiminen ja juottaminen, tapahtuu ensisijaisesti karsinassa tai ulkona. Näin vältytään ruuhkalta ja vaaratilanteilta käytävällä.

Teippien ja tarrojen kiinnittäminen tallin seiniin ainoastaan tallinpitäjän luvalla.

Kaikenlainen fyysinen ja henkinen väkivalta on täysin kielletty. Jos tällaista ilmenee, tallin käyttäjä poistetaan tallista/hevosen hoitosopimus irtisanotaan välittömästi.

Jokainen tallin käyttäjä on vakuuttanut itsensä/on vastuussa itsestään ja varusteistaan.

Alaikäiset tallin käyttäjät ovat aina huoltajiensa vastuulla tallilla ollessaan.