Hovitallin säännöt

Tallin säännöt ovat tarkoitettu kaikkien turvallisuutta parantamaan ja luomaan hyvää ilmapiiriä. Noudatathan yhteisiä sääntöjä!

Talli avoinna loka-helmikuu klo 9-20, muuna aikana klo 9-21.


Karsinoihin ja tarhoihin meno ilman lupaa on kielletty.

Hevosille ei anneta makupaloja ilman omistajan lupaa.

Koirat pidettävä kytkettynä, mikäli ei ole muuta tallinpitäjän kanssa sovittu.

Pesu- ja valjastuspaikat sekä muut tilat on siivottava aina heti käytön jälkeen. Mikäli näin ei toimita, laskutetaan siivous käyttäjältä.

Kaikki käytetyt välineet palautetaan aina takaisin paikoilleen. Mikäli huomaat rikkoutuneita välineitä, ilmoitathan siitä tallinpitäjälle.

Hevosen omistajat/tallin käyttäjät vastaavat taukotilan ja varustehuoneiden siisteydestä. Jätteiden kierrättäminen asianmukaisesti kuuluu jokaiselle tallin käyttäjälle.

Läpikulku talliin taukotilan eteisen kautta on ehdottomasti kielletty.

Hevosten ruokinta tapahtuu tallinpitäjän toimesta, mikäli ei ole muuta sovittu.

Jokainen on vastuussa järkevästä sähkön ja veden kulutuksesta, jotta hevosen omistajien vuokrakulut pystytään pitämään kohtuullisina.

Kentän siivouksesta ja valojen sammuttamisesta vastaa käyttäjä välittömästi käytön jälkeen. Mikäli näin ei toimita, laskutetaan kulut käyttäjältä.

Hevosen valjastus ja hoito, myös ruokkiminen ja juottaminen, tapahtuu ensisijaisesti karsinassa tai ulkona. Näin vältytään ruuhkalta ja vaaratilanteilta käytävällä.

Teippien ja tarrojen kiinnittäminen tallin seiniin ainoastaan tallinpitäjän luvalla.

Kaikenlainen fyysinen ja henkinen väkivalta on täysin kielletty. Jos tällaista ilmenee, tallin käyttäjä poistetaan tallista/hevosen hoitosopimus irtisanotaan välittömästi.

Juokseminen ja huutaminen tallissa kielletty.

Tupakointi sallittu ainoastaan merkityllä paikalla.

Päihteidenkäyttö/päihtyneenä esiintyminen tallialueella ehdottomasti kielletty.

Jokainen tallin käyttäjä on vakuuttanut itsensä/on vastuussa itsestään ja varusteistaan.

Alaikäiset tallin käyttäjät ovat aina huoltajiensa vastuulla tallilla ollessaan.

Kaikilla on oikeus pyytää ja saada apua tarvittaessa.